Ogłoszenie o zamówieniu-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednostek organizacyjnych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-11-07 15:11:55.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednostek organizacyjnych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-11-07 15:15:33.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednostek organizacyjnych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-11-14 10:55:05.
 Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczącej postępowania o zamówienie na realizację zadania pn."ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednostek organizacyjnych."

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-11-14 10:56:26.
 Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczącej postępowania o zamówienie na realizację zadania pn."ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednostek organizacyjnych."

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-11-14 14:09:53.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednostek organizacyjnych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-11-21 11:00:46.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednostek organizacyjnych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-11-29 10:59:33.
Data wprowadzenia: 2016-11-29 10:59:33
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak