Zapytanie ofertowe na „Dostawę opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew”

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-12-05 12:45:14.
  Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-12-05 12:45:42.
  Załacznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-12-05 12:46:03.
 Informacja z sesji otwarcia ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-12-15 12:35:03.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-12-15 12:36:01.
Data wprowadzenia: 2016-12-15 12:36:01
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak