Zapytanie ofertowe na „Dostawę opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Zespole Szkół w Pęczniewie – Filii w Brzegu , Brzeg 118, 99-235 Pęczniew”.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-12-05 13:38:32.
 Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-12-05 13:38:58.
 Załacznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-12-05 13:39:22.
 Informacja z sesji otwarcia ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-12-15 14:24:19.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-„Dostawę opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Zespole Szkół w Pęczniewie – Filii w Brzegu , Brzeg 118, 99-235 Pęczniew”.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-12-21 15:07:05.
Data wprowadzenia: 2016-12-21 15:07:05
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak