Ogłoszenie o zamówieniu-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-12-06 14:21:57.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-12-06 14:22:36.
 UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY GMINY PĘCZNIEW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-11-15 15:16:18 | Data modyfikacji: 2016-12-06 14:23:23.
 UCHWAŁA NR XXIV/147/2016 RADY GMINY PĘCZNIEW z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-11-15 15:17:47 | Data modyfikacji: 2016-12-06 14:23:54.
 UCHWAŁA NR XIV/80/2015 RADY GMINY PĘCZNIEW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-11-15 15:18:50 | Data modyfikacji: 2016-12-06 14:25:08.
 UCHWAŁA NR XXIV/148/2016 RADY GMINY PĘCZNIEW z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-11-15 15:20:08 | Data modyfikacji: 2016-12-06 14:25:40.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-12-16 13:09:55.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-12-28 10:00:37.
Data wprowadzenia: 2016-12-28 10:00:37
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak