Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia oraz montaż placu zabaw w ramach projektu pn.: ,,Przedszkole równych szans”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-12-15 13:10:51.
 Wyjaśnienia do zapytanie ofertowego na zakup wyposażenia oraz montaż placu zabaw w ramach projektu pn.: ,,Przedszkole równych szans”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-12-16 11:43:45.
 Wyjaśnienia do zapytanie ofertowego na zakup wyposażenia oraz montaż placu zabaw w ramach projektu pn.: ,,Przedszkole równych szans”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-12-16 11:44:01.
 Wyjaśnienia do zapytanie ofertowego na zakup wyposażenia oraz montaż placu zabaw w ramach projektu pn.: ,,Przedszkole równych szans”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-12-19 09:23:21.
 Wyjaśnienia do zapytanie ofertowego na zakup wyposażenia oraz montaż placu zabaw w ramach projektu pn.: ,,Przedszkole równych szans”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-12-19 09:23:36.
 Wyjaśnienia do zapytanie ofertowego na zakup wyposażenia oraz montaż placu zabaw w ramach projektu pn.: ,,Przedszkole równych szans”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-12-19 09:23:56.
 Protokół z wyboru ofert na zakup wyposażenia oraz montaż placu zabaw w ramach projektu pn.: ,,Przedszkole równych szans”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-12-22 13:07:44.
Data wprowadzenia: 2016-12-22 13:07:44
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak