Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa drogi gminnej nr 111110E w miejscowości Pęczniew na odcinku od 0+000do 0+245 km.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-02-09 15:18:55.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami-Przebudowa drogi gminnej nr 111110E w miejscowości Pęczniew na odcinku od 0+000do 0+245 km.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-02-09 15:20:06.
 Dokumentacja techniczna, przedmiar robót-Przebudowa drogi gminnej nr 111110E w miejscowości Pęczniew na odcinku od 0+000do 0+245 km.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-02-09 15:21:42.
 Informacja z otwarcia ofert-Przebudowa drogi gminnej nr 111110E w miejscowości Pęczniew na odcinku od 0+000do 0+245 km.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-02-24 12:57:11.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Przebudowa drogi gminnej nr 111110E w miejscowości Pęczniew na odcinku od 0+000do 0+245 km.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-03-02 12:41:56 | Data modyfikacji: 2017-03-02 12:42:32.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Przebudowa drogi gminnej nr 111110E w miejscowości Pęczniew na odcinku od 0+000do 0+245 km.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-03-09 12:31:09.
Data wprowadzenia: 2017-03-09 12:31:09
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak