Ogłoszenie o konkursie ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-02-13 13:58:13.
 Zarządzenie Wójta Gminy Pęczniew o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-02-13 13:58:44.
 Wzór oferty.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-02-13 13:59:23.
 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-02-13 13:59:51.
 Komunikat Wójta Gminy Pęczniew z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-02-13 14:00:36.
 Załącznik do komunikatu Wójta Gminy Pęczniew z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-02-13 14:01:20.
 Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-03-06 13:54:53.
Data wprowadzenia: 2017-03-06 13:54:53
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak