Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko-Popów-Siedlątków ( na odcinku od drogi powiatowej Nr 3712 E do drogi powiatowej Nr 3713 E ).

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-04-04 11:41:12.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko-Popów-Siedlątków ( na odcinku od drogi powiatowej Nr 3712 E do drogi powiatowej Nr 3713 E ).

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-04-04 11:42:00.
  Dokumentacja techniczna-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko-Popów-Siedlątków ( na odcinku od drogi powiatowej Nr 3712 E do drogi powiatowej Nr 3713 E ).

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-04-04 11:42:39.
 Przedmiar robót, kosztorys ofertowy-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko-Popów-Siedlątków ( na odcinku od drogi powiatowej Nr 3712 E do drogi powiatowej Nr 3713 E ).

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-04-04 11:43:54.
 Informacja z otwarcia ofert-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko-Popów-Siedlątków ( na odcinku od drogi powiatowej Nr 3712 E do drogi powiatowej Nr 3713 E ).

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-04-20 12:27:23.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko-Popów-Siedlątków ( na odcinku od drogi powiatowej Nr 3712 E do drogi powiatowej Nr 3713 E ).

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-04-24 13:46:03.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko-Popów-Siedlątków ( na odcinku od drogi powiatowej Nr 3712 E do drogi powiatowej Nr 3713 E ).

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-05-15 08:24:16.
Data wprowadzenia: 2017-05-15 08:24:16
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak