Ogłoszenie o zamówieniu-Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-06-05 12:32:05.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami-Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-06-05 12:33:09.
 Dokumentacja techniczna, przedmiary-Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-06-05 12:33:52.
 Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczącej postępowania o zamówienie na realizację zadania pn."Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-06-13 13:43:49.
 Informacja z sesji otwarcia ofert-Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-06-20 12:37:53.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-06-27 14:18:06.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-07-18 14:29:55.
Data wprowadzenia: 2017-07-18 14:29:55
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak