Ogłoszenie o zamówieniu-Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-08-14 14:13:39.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-08-14 14:14:55.
 Załącznik nr 1 do SIWZ– Formularz oferty wraz z załącznikami

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-08-14 14:16:20.
 Załącznik nr 2 do SIWZ– dokumentacja projektowa, kosztorysy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, decyzja środowiskowa, umowa dzierżawy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-08-14 14:18:21.
 Załącznik nr 3 do SIWZ– tabele równoważności.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-08-14 14:19:07.
 Załącznik nr 4 do SIWZ– wzór umowy wraz z gwarancją jakości.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-08-14 14:19:41.
 Załącznik nr 5 do SIWZ– wzór wykazu robót budowlanych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-08-14 14:20:20.
 Załącznik nr 6 do SIWZ– wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-08-14 14:20:52.
 Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczącej postępowania o zamówienie na realizację zadania pn."Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-08-21 15:13:01.
 Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczącej postępowania o zamówienie na realizację zadania pn."Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-08-22 09:52:32.
 Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczącej postępowania o zamówienie na realizację zadania pn."Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-08-23 15:26:40.
 Informacja z sesji otwarcia ofert-Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-09-01 12:54:16 | Data modyfikacji: 2017-09-01 12:54:45.
 Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą-Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-09-25 14:22:53 | Data modyfikacji: 2017-09-26 12:58:19.
 Informacja dla wszystkich uczestników postępowania-Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-10-02 13:53:31.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-10-03 13:41:43.
 Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty-Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-10-04 16:53:34.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-10-10 14:57:36.
Data wprowadzenia: 2017-10-10 14:57:36
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak