Zapytanie ofertwe-Dostawa opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-11-30 14:37:41.
 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz oferty.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-11-30 14:38:25.
 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - projekt umowy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-11-30 14:39:01.
 Informacja z sesji otwarcia ofert-Dostawa opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-12-11 11:40:13.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Dostawa opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-12-11 11:40:39.
Data wprowadzenia: 2017-12-11 11:40:39
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak