Ogłoszenie o konkursie ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-02-26 14:25:48.
 Zarządzenie Wójta Gminy Pęczniew o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-02-26 14:26:17.
 Wzór oferty.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-02-26 14:26:38.
 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-02-26 14:26:57.
 Komunikat Wójta Gminy Pęczniew z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-02-26 14:27:33.
 Załącznik do komunikatu Wójta Gminy Pęczniew z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-02-26 14:28:22.
 Ogłoszenie o konkursie ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-02-28 14:07:00.
 Zarządzenie Wójta Gminy Pęczniew o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-02-28 14:07:44.
 Wzór oferty.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-02-28 14:08:19.
 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-02-28 14:09:23.
 Komunikat Wójta Gminy Pęczniew z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-02-28 14:11:03.
 Załącznik do komunikatu Wójta Gminy Pęczniew z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-02-28 14:12:10.
 Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:52:55.
 Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie indywidualnego doradztwa zawodowego dla 16 uczestniczek i uczestników projektu "Na bezrybiu i rak ryba-moje miejsce na lokalnym rynku pracy" II współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWŁ 2014-2020.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:55:49.
 Zarządzenie Wójta Gminy Pęczniew o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-05-04 13:41:37.
 Ogłoszenie o konkursie ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-05-04 13:43:02.
 Wzór oferty.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-05-04 13:44:29.
 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-05-04 13:45:08.
 Komunikat Wójta Gminy Pęczniew z dnia 4 maja 2018 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-05-04 13:46:56.
 Załącznik do komunikatu Wójta Gminy Pęczniew z dnia 4 maja 2018 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-05-04 13:47:40.
 Zarządzenie nr 35/2018 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 28 maja 2018 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-05-28 21:08:55.
 Ogłoszenie o konkursie ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-05-28 21:09:54.
 Wzór oferty.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-05-28 21:10:54.
 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-05-28 21:11:39.
 Komunikat Wójta Gminy Pęczniew z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-05-28 21:12:36.
 Załącznik do komunikatu Wójta Gminy Pęczniew z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-05-28 21:13:21.
 Zarządzenie nr 34/2018 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 04.05.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-05-29 16:04:19.
 Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 19.06.2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy”.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-06-19 14:21:29.
Data wprowadzenia: 2018-06-19 14:21:29
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak