Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2018 roku

 
 Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Pęczniew p. J. Zycha z dnia 24.04.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-05-11 14:16:05.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. A. Andrzejewskiego z dnia 27.04.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-06-14 10:05:34.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. L. Bednarka z dnia 05.04.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-06-14 10:06:18.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. P. Domżała z dnia 25.04.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-06-14 10:07:12.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. M. Drożyńskiego z dnia 30.04.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-06-14 10:07:51.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. J. Dzikowskiego z dnia 25.04.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-06-14 10:08:36.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Pęczniew p. R. Motylewskiej z dnia 26.04.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-06-14 10:09:49.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Pęczniew p. T. Miłosza z dnia 30.04.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-06-14 10:10:32.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. M. Pełczyńskiego z dnia 26.04.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-06-14 10:11:32.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Pęczniew p. D. Rulki z dnia 09.04.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-06-14 10:12:30.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. K. Rozalskiego z dnia 27.04.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-06-14 10:13:56.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. M. Rusieckiego z dnia 25.04.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-06-14 10:15:23.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Pęczniew p. A. Stępień z dnia 26.04.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-06-14 10:16:36.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. A. Wyderki z dnia 26.04.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-06-14 10:17:19.
 
  Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. Z. Zabłockiego z dnia 17.04.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-06-14 10:22:14.
 
 Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Pęczniew p. J. Zycha z dnia 19.09.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-09-19 11:42:30.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. L. Bednarka z dnia 14.09.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-26 07:56:52.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. P. Domżała z dnia 14.09.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-26 07:58:32.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. M. Drożyńskiego z dnia 14.09.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-26 07:59:38.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. J. Dzikowskiego z dnia 14.09.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-26 08:00:39.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Pęczniew p. R. Motylewskiej z dnia 14.09.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-26 08:02:38.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Pęczniew p. T. Miłosza z dnia 14.09.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-26 08:03:44.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. M. Pełczyńskiego z dnia 13.09.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-26 08:05:18.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Pęczniew p. D. Rulki z dnia 16.09.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-26 08:06:09.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. K. Rozalskiego z dnia 14.09.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-26 08:06:56.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. M. Rusieckiego z dnia 14.09.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-26 08:07:41.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Pęczniew p. A. Stępień z dnia 14.09.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-26 08:08:41.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. Z. Zabłockiego z dnia 14.09.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-26 08:10:14.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. A. Andrzejewskiego z dnia 16.09.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-26 08:11:05.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. A. Wyderki z dnia 14.09.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-26 08:24:01.
 
 Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego Radnego Rady Gminy Pęczniewp. Mariana Rasieckiego z dnia 15.11.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-11-15 12:27:48 | Data modyfikacji: 2018-11-15 12:28:44.
 
 Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Pęczniew p. J. Zycha z dnia 06.12.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-01-07 13:29:06 | Data modyfikacji: 2018-11-15 12:28:44.

Zobacz:
 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy za 2010 rok.  .  Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2012 roku. .  Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2013 roku. .  Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2014 roku .  Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2015 roku .  Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2016 roku  .  Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2017 roku  .  Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2018 roku . 
Data wprowadzenia: 2019-01-07 13:29:06
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak