Ogłoszenie o zamówieniu-Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-05-22 09:39:05.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami-Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-05-22 09:40:04.
 Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczącej postępowania o zamówienie na realizację zadania pn. "Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-05-28 12:02:23.
 Informacja z otwarcia ofert - Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-05-30 11:56:10.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-06-06 14:42:21.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-06-12 12:08:21.
Data wprowadzenia: 2018-06-12 12:08:21
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak