Zarządzenie Nr 104/2018 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-11-19 15:19:21.
 Projekt Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-11-19 15:20:11.
 Formularz zgłaszania wniosków i uwag do projektu „Programu Współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 roku.”

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-11-19 15:20:49.
 Zarządzenie Nr 104/2018 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”-skan.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-11-19 15:22:04.
 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. Projektu Programu współpracy gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-11-27 11:06:51.
Data wprowadzenia: 2018-11-27 11:06:51
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak