Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami- Dostawa opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 16:58:28.
 Informacja z sesji otwarcia ofert-Dostawa opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-12-11 12:16:38.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Dostawa opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 12:36:20.
Data wprowadzenia: 2018-12-12 12:36:20
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak