V Sesja Rady Gminy Pęczniew

 
 Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Pęczniew z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pęczniew w 2019 roku.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-02-22 11:46:25.
 
 Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Pęczniew z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pęczniew środków stanowiących fundusz sołecki.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-02-22 11:47:29.
 
 Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Pęczniew z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr VII/34/2007 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-02-22 11:48:38.
 
 Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Pęczniew z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy i jej Komisji na 2019 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-02-22 11:49:43.
 
 Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Pęczniew z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/134/2009 Rady Gminy Pęczniew z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-02-22 11:50:38.
 
 Imienny wykaz głosowań radnych Rady Gminy Pęczniew na V sesji w dniu 15 lutego 2019 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-02-22 11:51:30.

Zobacz:
  I Sesja Rady Gminy Pęczniew .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew  .   IV Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VII Sesja Rady Gminy Pęczniew  . 
Data wprowadzenia: 2019-02-22 11:51:30
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak