Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

 
 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-02-28 10:36:29.
 
 Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Pęczniew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-02-28 10:39:14.
 
 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-03-06 15:05:58.
 
 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-03-06 15:06:26.
 
 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-03-06 15:06:54.
 
 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-03-06 15:07:38.
 
 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-03-06 15:08:04.
 
 Komunikat Komisarzy Wyborczych w Łodzi dotyczący możliwości zgłaszania wniosków o zmianę siedziby obwodowej komisji wyborczej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-03-15 15:07:06.
Data wprowadzenia: 2019-03-15 15:07:06
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak