Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Pęczniew o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-05-14 09:30:31.
 Raport o stanie Gminy Pęczniew za 2018 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-05-30 12:31:42.
 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Pęczniew o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Pęczniew za 2019 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-05-15 09:18:41.
 Raport o stanie Gminy Pęczniew za 2019 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-05-28 16:41:49.
 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Pęczniew o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Pęczniew za 2020 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-05-20 10:40:54.
 Raport o stanie Gminy Pęczniew za 2020 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-05-28 10:04:34.
 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Pęczniew o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Pęczniew za 2021 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-05-12 09:37:02.
 Raport o stanie Gminy Pęczniew za 2021 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-05-20 07:58:36.
 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Pęczniew o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Pęczniew za 2022 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-05-08 11:12:01.
 Raport o stanie Gminy Pęczniew za 2022 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-05-26 12:36:24.
Data wprowadzenia: 2023-05-26 12:36:24
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak