Zapytanie ofertowe na usługę organizacji imprezy plenerowej w ramach wydarzenia pn.: „ Zakończenie lata z nurtem kultury – Święto Plonów i Wody”, w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 r. pn.: „Letnie nurty kultury”.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-08-06 17:42:22 | Data modyfikacji: 2019-08-06 17:44:26.
  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-08-06 17:43:24.
 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-08-06 17:43:58.
 Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nr UG.BO.1./2019.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-08-12 15:25:25.
 Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nr UG.BO.1./2019.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-08-13 17:56:04.
 Informacja z sesji otwarcia ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-08-20 12:31:23.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-08-20 12:32:09.
Data wprowadzenia: 2019-08-20 12:32:09
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak