Ogłoszenie o zamówieniu-ZAKUP SPRZĘTU TIK W RAMACH PROJEKTU "Szkoła równych szans".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-10-03 18:32:02.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami-ZAKUP SPRZĘTU TIK W RAMACH PROJEKTU "Szkoła równych szans".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-10-03 18:32:57.
 Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-10-07 15:01:22.
 Informacja z otwarcia ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-10-16 14:45:16.
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-10-22 11:39:20.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-11-13 15:26:32.
Data wprowadzenia: 2019-11-13 15:26:32
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak