Zarządzenie Nr 138/2019 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 18 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-10-23 11:21:42.
 Projekt Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-10-23 11:22:23.
 Formularz zgłaszania wniosków i uwag do projektu „Programu Współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 roku.”

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-10-23 11:23:05.
 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. Projektu Programu współpracy gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-11-06 13:55:01.
Data wprowadzenia: 2019-11-06 13:55:01
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak