Ogłoszenie o zamówieniu-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-11-20 17:11:18.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-11-20 17:12:24.
 Informacja z otwarcia ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-11-28 15:49:41.
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-12-04 15:21:57.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-12-10 13:09:25.
Data wprowadzenia: 2019-12-10 13:09:25
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak