Ogłoszenie o zamówieniu-Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej im. K. Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie, budynku Urzędu Gminy w Pęczniewie oraz budynku Publicznego Przedszkola w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-02-07 17:52:24.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami-Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej im. K. Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie, budynku Urzędu Gminy w Pęczniewie oraz budynku Publicznego Przedszkola w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-02-07 17:53:10.
 Informacja z otwarcia ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-02-26 13:13:18.
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-03-04 15:27:07.
 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-03-04 15:28:00.
Data wprowadzenia: 2020-03-04 15:28:00
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak