Ogłoszenie o konkursie ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-02-11 11:14:44.
 Zarządzenie Wójta Gminy Pęczniew o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-02-11 11:15:07.
 Wzór oferty.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-02-11 11:15:33.
 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-02-11 11:15:55.
 Komunikat Wójta Gminy Pęczniew z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-02-11 11:16:46.
 Załącznik do komunikatu Wójta Gminy Pęczniew z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-02-11 11:17:46.
 Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-03-11 08:33:36.
Data wprowadzenia: 2020-03-11 08:33:36
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak