Ogłoszenie o zamówieniu-Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej im. K. Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie, budynku Urzędu Gminy w Pęczniewie oraz budynku Publicznego Przedszkola w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-03-31 15:39:19.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami-Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej im. K. Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie, budynku Urzędu Gminy w Pęczniewie oraz budynku Publicznego Przedszkola w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-03-31 15:39:46.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej im. K. Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie, budynku Urzędu Gminy w Pęczniewie oraz budynku Publicznego Przedszkola w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-04-01 16:34:19.
 Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia-Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej im. K. Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie, budynku Urzędu Gminy w Pęczniewie oraz budynku Publicznego Przedszkola w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-04-01 16:35:15.
 Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-04-10 18:57:42.
 Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-04-10 18:58:13.
 Informacja z otwarcia ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-04-17 12:28:29.
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-05-07 14:03:26.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-05-18 14:41:47.
Data wprowadzenia: 2020-05-18 14:41:47
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak