Ogłoszenie o zamówieniu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-05-29 16:52:49.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-05-29 16:53:17.
 Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja techniczna.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-05-29 16:54:21.
 Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór oferty.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-05-29 16:55:24.
 Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-05-29 16:56:06.
 Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-06-08 12:10:43.
 Informacja z otwarcia ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-06-15 15:51:18.
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-07-06 13:48:02.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-07-14 15:14:21.
Data wprowadzenia: 2020-07-14 15:14:21
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak