Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-02-06 08:48:08 | Data modyfikacji: 2020-06-04 13:41:59.
 Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Pęczniew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-02-06 12:15:36 | Data modyfikacji: 2020-06-04 13:41:27.
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I oraz Komisarza Wyborczego w Łodzi II.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-02-10 13:05:49 | Data modyfikacji: 2020-06-04 13:40:53.
 Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-02-11 09:31:36 | Data modyfikacji: 2020-06-04 13:40:21.
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 14 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-02-17 11:42:02 | Data modyfikacji: 2020-06-04 13:39:48.
 Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Reczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. - uzupełnienie składu przez Komisarza Wyborczego spośród wyborców.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-02-17 11:43:49 | Data modyfikacji: 2020-06-04 13:38:26.
 Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Reczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-02-17 11:44:57 | Data modyfikacji: 2020-06-04 13:37:55.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-02-18 13:23:38 | Data modyfikacji: 2020-06-04 13:37:01.
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 18 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-02-19 09:50:32 | Data modyfikacji: 2020-06-04 13:33:21.
 UCHWAŁA NR 20/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-02-19 09:51:43 | Data modyfikacji: 2020-06-04 13:32:40.
 Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Pęczniew w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-03-31 09:21:10 | Data modyfikacji: 2020-06-04 13:31:55.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 9 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-04-10 08:54:34 | Data modyfikacji: 2020-06-04 13:31:18.
 Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-04-14 13:46:27 | Data modyfikacji: 2020-06-04 13:30:38.
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-04-17 12:48:13 | Data modyfikacji: 2020-06-04 13:30:01.
 Informacja o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborów.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-04-20 11:11:18 | Data modyfikacji: 2020-06-04 13:29:24.
 Wniosek o udostępnienie spisu wyborców.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-04-20 11:12:46 | Data modyfikacji: 2020-06-04 13:25:46.
 Postanowienie Nr 102/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-04-20 13:55:19 | Data modyfikacji: 2020-06-04 13:24:41.
 Informacja o terminie dopisania do spisu wyborców.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-04-29 10:25:14 | Data modyfikacji: 2020-06-04 13:23:58.
Data wprowadzenia: 2020-04-29 10:25:14
Data modyfikacji: 2020-06-04 13:23:58
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak