Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa drogi w miejscowości Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-07-01 14:04:40.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami-Przebudowa drogi w miejscowości Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-07-01 14:05:32.
 Informacja z otwarcia ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-07-16 10:43:57.
 Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-08-10 13:01:46.
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-08-28 14:42:36.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-09-03 13:15:05.
Data wprowadzenia: 2020-09-03 13:15:05
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak