Ogłoszenie o zamówieniu-Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-07-09 13:14:11.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami-Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-07-09 13:15:42.
 Wyjaśnienie treści SIWZ

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-07-15 14:45:18.
 Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-07-15 14:47:04.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-07-15 14:48:05.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami- zmiana z dnia 15.07.2020 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-07-15 14:49:30.
 Informacja z otwarcia ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-07-22 11:41:10.
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-07-30 14:48:20.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-08-07 20:53:13.
Data wprowadzenia: 2020-08-07 20:53:13
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak