Ogłoszenie o zamówieniu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-07-28 16:11:42.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-07-28 16:12:30.
 Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-07-30 13:22:33.
 Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-08-03 14:05:44.
 Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-08-03 14:06:32.
 Informacja z otwarcia ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-08-06 13:45:31.
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-08-28 14:01:44.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-09-07 13:04:39.
Data wprowadzenia: 2020-09-07 13:04:39
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak