Ogłoszenie o zamówieniu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-09-29 15:30:39.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-09-29 15:31:51.
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-10-09 15:23:35.
 Informacja z otwarcia ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-10-15 14:26:59.
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-10-27 13:11:24.
 Sprostowanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-10-28 15:20:19.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-11-03 11:17:40.
Data wprowadzenia: 2020-11-03 11:17:40
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak