Ogłoszenie o zamówieniu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-11-03 17:39:12.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-11-03 17:40:00.
 Wyjaśnienie treści SIWZ.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-11-10 16:55:12.
 Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-11-10 16:56:00.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-11-10 16:56:45.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami- zmiana z dnia 10.11.2020 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-11-10 16:58:02.
 Informacja z otwarcia ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-11-16 11:19:01.
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-11-26 13:03:00.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-12-07 14:23:25.
Data wprowadzenia: 2020-12-07 14:23:25
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak