Ogłoszenie o zamówieniu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-12-30 15:47:02.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-12-30 15:47:56.
 Wyjaśnienie Nr 1 treści SIWZ.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-01-07 15:04:57.
 Wyjaśnienie Nr 2 treści SIWZ.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-01-07 15:06:16.
 Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-01-07 15:07:12.
 Załącznik nr 2.6 do Formularza ofertowego - Formularz wyceny ofertowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-01-07 15:09:20.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-01-07 15:10:16.
 Wyjaśnienie Nr 3 treści SIWZ.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-01-08 15:06:41.
 Wyjaśnienie Nr 4 treści SIWZ.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-01-13 15:02:29.
 Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-01-13 15:03:57.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-01-13 15:05:47.
 Skorygowany przedmiar robót.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-01-13 15:07:01.
 Skorygowany załącznik nr 2.6 do Formularza ofertowego - Formularz wyceny ofertowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-01-13 15:08:46.
 Wyjaśnienie Nr 5 treści SIWZ.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-01-15 15:29:42.
 Skorygowany przedmiar robót.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-01-15 15:36:36.
 Skorygowany załącznik nr 2.6 do Formularza ofertowego - Formularz wyceny ofertowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-01-15 15:45:52.
 Informacja z otwarcia ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-01-26 11:58:16.
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-02-18 14:01:39.
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-02-25 14:16:47.
Data wprowadzenia: 2021-02-25 14:16:47
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak