Ogłoszenie o zamówieniu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-12-31 13:14:13.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-12-31 13:15:20.
 Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-01-07 16:32:19.
 Załącznik nr 2.6 do Formularza ofertowego - Formularz wyceny ofertowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-01-07 16:33:05.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-01-07 16:33:51.
 Wyjaśnienie Nr 1 treści SIWZ.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-01-11 15:10:56.
 Przedmiar robót drogowych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-01-11 15:12:36.
 Informacja z otwarcia ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-01-25 19:21:02.
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-01-27 12:50:42.
 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-01-27 12:51:33.
Data wprowadzenia: 2021-01-27 12:51:33
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak