Ogłoszenie o konkursie ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-02-17 14:57:12.
 Zarządzenie Wójta Gminy Pęczniew o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-02-17 14:58:07.
 Wzór oferty.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-02-17 14:59:27.
 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-02-17 15:00:23.
 Komunikat Wójta Gminy Pęczniew z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-02-17 15:01:28.
 Załącznik do komunikatu Wójta Gminy Pęczniew z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-02-17 15:04:19.
 Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-03-15 14:41:14.
 Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok."

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-05-20 12:26:39.
Data wprowadzenia: 2022-05-20 12:26:39
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak