Zarządzenie Nr 120/2021 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 11 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-10-11 14:12:17.
 Projekt Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-10-11 14:13:17.
 Formularz zgłaszania wniosków i uwag do projektu „Programu Współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.”

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-10-11 14:14:36.
 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. Projektu Programu współpracy gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-10-26 15:05:27.
Data wprowadzenia: 2021-10-26 15:05:27
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak