Ogłoszenie o konkursie ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-02-15 13:08:52.
 Zarządzenie Wójta Gminy Pęczniew o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-02-15 13:09:29.
 Wzór oferty.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-02-15 13:10:14.
 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-02-15 13:10:54.
 Komunikat Wójta Gminy Pęczniew z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-02-15 13:13:02.
 Załącznik do komunikatu Wójta Gminy Pęczniew z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-02-15 13:14:00.
 Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-03-11 15:32:46.
Data wprowadzenia: 2022-03-11 15:32:46
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak