Zobacz:
   Zapytanie ofertowe-Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęczniew w 2022 roku.
   Zapytanie ofertowe - Zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.
   Zapytanie ofertowe - Zakup sprzętu i oprogramowania
   Zapytanie ofertowe-Zakup wraz z dostawą i montażem niezbędnego wyposażenia w ramach realizacji Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 - Moduł 3” dla Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki - Deczyńskiego
   Zapytanie ofertowe nr UG.PwS.3/2022 na zakup wraz z dostawą i montażem niezbędnego wyposażenia w ramach realizacji Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 - Moduł 3” dla Szkoły Podstawowej im. Kazimierza D
   Zapytanie ofertowe na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęczniew w 2023 roku.
   Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Pęczniewie w ul. Wspólnej, Głównej i Osiedlu Młodych ”.
   Zapytanie ofertowe na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
   Zapytanie ofertowe - Rozbudowa infrastruktury turystycznej w cele uprawiania turystyki wodnej – Zbiornik Jeziorsko.
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez: