Uchwała Nr XXXIV/197/21 RADY GMINY PĘCZNIEW z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-07-19 12:33:36 | Data modyfikacji: 2022-07-19 12:38:39.
 Uchwała Nr XXXIV/198/21 RADY GMINY PĘCZNIEW z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-07-19 12:31:54 | Data modyfikacji: 2022-07-19 12:39:05.
 Uchwała Nr XXXIV/199/21 RADY GMINY PĘCZNIEW z dnia 29 października 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Pęczniew na rok 2022.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-07-19 12:34:30 | Data modyfikacji: 2022-07-19 12:37:52.
Data wprowadzenia: 2022-07-19 12:34:30
Data modyfikacji: 2022-07-19 12:37:52
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak